2,4 kilometre kolesarske poti med Prevaljami in Poljano

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »DRR DRSI Prevalje-Poljana«. Za 679 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 213 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zgradila kolesarsko povezavo v skupni dolžini 2,41 kilometra na območju občine Prevalje. Natančneje, začetek kolesarske povezave bo na mostu preko reke Meže pri Petrolu in se bo nadaljeval vse do Poljane, kjer se bo priključil na državno cesto Prevalje-Ravne na Koroškem. S tem se bosta povezala lokalno in državno kolesarsko omrežje.

 

Naložba z zagotavljanjem pogojev za dnevne migracije kolesarjev, povečanje prometne varnosti ter izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje na območju občine Prevalje spodbuja trajnostno mobilnost.