14.december je dan prihodnosti in dan za čebele

Jutri bomo v Sloveniji slavili dan prihodnosti. Ta nas spodbuja k odgovornemu ravnanju danes, da bo naš jutri lepši. Zato se znova začenja družbeno odgovorna pobuda #PRVAčebela, v kateri se povezujeta Čebelarska zveza Slovenije in PRVA. Namen je spodbujati znanje o čebelah med mladimi in ohranjati slovensko čebelarsko tradicijo. Jutri bo objavljen tudi javni razpis za čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli. Do 20. maja prihodnje leto, ko slavimo svetovni dan čebel, bodo tri društva prejela učni čebelnjak. Četrti čebelnjak, ki bo hkrati jubilejni dvajseti čebelnjak #PRVAčebela, gre v Črno na Koroškem, ki so jo letos znova udarile naravne nesreče.

 

Ko opazujemo posledice podnebnih sprememb, je treba čebelam nameniti posebno pozornost. Posebej je treba negovati tradicionalno čebelarstvo in življenje v sožitju z naravo. Čebelarstvo v Sloveniji je vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, kar je posledica predanosti in dela več generacij čebelarjev. Aktivnosti ohranitve čebel so zato naša pomembna trajnostna naložba. #PRVAčebela zagotavlja prav to ‒ spodbudo mladim pri pridobivanju praktičnega znanja, kar je del izpolnjevanja slovenske zaobljube pri ustvarjanju kakovostnih razmer za čebelarstvo.

Do danes je #PRVAčebela na zelenem pragu šole postavila učni čebelnjak v šestnajstih občinah. Najprej na osnovnih šolah v Dobrovniku, Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Mokronogu, Pivki, Rimskih Toplicah, Stični in Vojniku. Lani so učni čebelnjak prejeli v Sveti Ani, Račah, Šmarju pri Jelšah in na Srednji lesarski šoli v Mariboru, letos pa so se jih veselili v Cerkljah na Gorenjskem, Grižah, Šmartnem pri Slovenj Gradcu in v Trebnjem.

Zdaj imajo čebelarska društva znova priložnost, da pridobijo učni čebelnjak. Na spletnih straneh partnerjev bo od jutri do 24. januarja 2024 odprt javni razpis, temu pa bosta sledila glasovanje javnosti in izbor treh upravičencev. Čebelnjake bomo postavili do 20. maja, ko slavimo svetovni dan čebel. Ob peti obletnici projekta gre jubilejni dvajseti učni čebelnjak #PRVAčebela v Črno na Koroškem. Občina in njeni občani, ki so jih letošnje poletje znova doletele hude naravne nesreče, obenem pa je tudi pri njih čebelarska tradicija močno uveljavljena, si to več kot zaslužijo.

Županja občine Črne na Koroškem Romana Lesjak je zelo vesela novice: »Hvaležni smo, da je s pomočjo Čebelarske zveze Slovenije in Prve naš kraj bogatejši za novo pridobitev ‒ učni čebelnjak. V Črni ima čebelarjenje dolgo, 109-letno tradicijo. V kraju aktivno delujeta dve čebelarski društvi ‒ Črna in Žerjav, ki ob podpori občine in v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami skrbita za to, da je naš kraj vsako leto bolj prijazen čebelam, čebelarjenje pa vedno bolj cenjeno in prepoznavno. Čebelarji so neutrudni tudi pri svojem delu z mladimi, na osnovni šoli Črna deluje čebelarski krožek, ki ga vodijo čebelarji in ga obiskuje precej učencev. Naša občina je zaradi vsestranske podpore in naklonjenosti čebelarjenju leta 2018 prejela naziv Čebelam najbolj prijazna občina, Čebelarska zveza Slovenije pa je v sodelovanju z občino tu uredila spominski park slovenskih čebelarjev.
Čebele so delovne, marljive, gospodarne in učinkovite in s ponosom lahko po letošnjih avgustovskih dogodkih rečem, da smo takšni tudi Črnjani ter vsi ljudje od blizu in daleč, ki so nam prišli pomagat. Dokazali smo, da lahko le s skupnimi močmi, v sodelovanju in ob nesebični pomoči drug drugemu premagamo vse težave.«

Postavitev učnega čebelnjaka bo čebelarjem v Črni na Koroškem in njihovemu podmladku pomenila dodatno spodbudo za nadaljnje delo na področju čebelarjenja, vsem občanom pa spodbudo za odgovoren in skrben odnos do narave, rastlin in živali ‒ še zlasti čebel, brez katerih ni življenja.

Prav s tem je #PRVAčebela pomemben del naložbe v trajnostno prenovo in prispevek Skupine PRVA za bolj zelen in zdrav jutri naslednjih generacij. Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, kjer je nastala celotna ideja pobude, dodaja: »Po Sloveniji s Čebelarsko zvezo Slovenije postavljamo učne čebelnjake, naša poglavitna cilja sta osnovnošolce in srednješolce seznanjati z osnovami čebelarjenja in jih motivirati za nadaljnje delo v čebelarstvu. Na dolgi rok s tem povezujemo generacije in pomagamo ohranjati tradicijo pri zanamcih. Za dosego cilja pa je pomembno širiti glas, spodbujati vsak korak posameznika. Ob pomoči več kot 120 tisoč zavarovancev PRVE smo v nekaj letih na domačih vrtovih zasadili že več kot 250.000 medovitih rastlin. Zahvala gre torej ne le čebelarskim društvom, mentorjem krožkov, ampak tudi občinam, šolam in vsakemu posamezniku, ki je prispeval svoj del in pripomogel, da je projekt uspešno rastel.«

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je projekt povzel z besedami: »Prva s tem projektom dokazuje, da se zavedajo pomena čebel in čebelarstva. V štirih letih sodelovanja smo postali že prava družina, družina po vzoru čebelje družine, saj je naše sodelovanje po vzgledu čebel. Skupaj delujemo za skupno dobro in temelj za nadaljevanje uspešne čebelarske tradicije v Sloveniji je delo z najmlajšimi. Skupaj smo v zadnjih štirih letih postavili že 16 učnih čebelnjakov, ki so temelj za pridobitev predvsem praktičnega znanja, brez katerega si začetka čebelarstva ni mogoče zamisliti.
Prihodnje leto bo posebno. Skupaj smo se odločili, da jubilejni dvajseti čebelnjak postavimo Osnovni šoli v Črni na Koroškem. Vemo, kakšna naravna nesreča je prizadela Koroško ob poplavah, in naša odločitev je bila preprosta. Preostale tri čebelnjake bomo razdelili po ustaljenem razpisu.
Čebelarska zveza Slovenije in PRVA sta več kot zgledna partnerja in to partnerstvo bomo skupaj predstavili tudi na praznovanju svetovnega dneva čebel in slovenskega čebelarskega praznika 18. maja 2024 v Beltincih, kjer bomo tudi simbolično predali čebelnjak Črni na Koroškem. Čebelarska zveza Slovenije s Prvo ustvarja dolgoročen projekt, za katerega verjamem, da se ne bo ustavil pri številu dvajset, zato se ji zahvaljujemo za soustvarjanje te nepozabne zgodbe.«