V Slovenj Gradcu bodo širili poslovno cono Pameče

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Razširitev poslovne cone Pameče 3«. Za 2,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Slovenj Gradec v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

 

“V okviru projekta bo Mestna občina Slovenj Gradec razširila Poslovno cono Pameče 3, natančneje zgradila bo 844 metrov cest, 1154 metrov fekalne kanalizacije, 1166 metrov meteorne kanalizacije, 806 metrov cestne kanalizacije in 645 metrov tlačnega voda fekalne kanalizacije. V okviru te investicije bodo v Pamečah zgradili tudi 1595 metrov plinovoda, 1571 metrov vodovoda, 2265 metrov omrežja kabelske TV in 2535 metrov telekomunikacijskega omrežja ter 836 metrov nizkonapetostnih elektro vodov,” sporočajo iz vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko. Naložba obsega tudi izgradnjo krožišča z zunanjim premerom 40 metrov in otokom v sredini. Krožišče bo obdajala kolesarska steza.

Projekt bo zaključen predvidoma konec leta 2022. “Razširitev ekonomsko-poslovne infrastrukture je regionalnega pomena, naložba pa bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v poslovni coni spodbudila razvoj malih in srednje velikih podjetij,” še dodajajo.