Kako bo Vlada RS ukrepala v primeru nedopustne zlorabe volilnih pravic za promocijo Nataše Pirc Musar?

Kako bo Vlada Republike Slovenije ukrepala v primeru navedene nedopustne zlorabe volilnih pravil in zlorabe uradnega položaja ter uradnih pravic v primeru zbiranja obrazcev podpore določeni kandidatki z očitno odkrito podporo Vlade Republike Slovenije? Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z zlorabo volilnih pravil pri zbiranju podpisov za kandidaturo za predsednika Republike Slovenije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Ministrstvo za notranje zadeve je z dopisom številka 041-97/2022/9 (132-05) z dne 30. 8. 2022 vse upravne enote, Ministrstvo za zunanje zadeve (Konzularni sektor), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, seznanilo z zahtevkom volilnega štaba dr. Nataše Pirc Musar, ki zbira obrazce podpore za podporo njeni predsedniški kandidaturi glede naslova za prejemanje obrazcev podpore in obenem naslovilo prošnjo, da naslov, na katerega naj se pošljejo obrazce podpre, objavijo v uradnih prostorih na vidnem mestu.

Glede na to, da je Ministrstvo za notranje zadeve, ki je del Vlade RS, to storilo samo za eno kandidatko, ki zbira obrazce podpore kandidaturi, je imenovano kandidatko postavilo v privilegiran položaj, kar predstavlja nedopustno politično promocijo državnih organov eni kandidatki. To predstavlja nedopustno zlorabo volilnih pravil in zlorabo uradnega položaja in uradnih pravic.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Na kateri podlagi je Ministrstvo za notranje zadeve naslovilo dopis v zvezi s posredovanjem naslova za prejemanje obrazcev podpore dr. Nataše Pirc Musar in jo s tem postavilo v privilegiran položaj, s čimer je tudi aktivno vstopilo v pomoč pri zbiranju podpisanih obrazcev podpore njeni kandidatur?

2. Zakaj ni tega storilo prej in za vse kandidate, ki zbirajo podpisane obrazce podpore?

3. Kako bo Vlada Republike Slovenije ukrepala v primeru navedene nedopustne zlorabe volilnih pravil in zlorabe uradnega položaja ter uradnih pravic v primeru zbiranja obrazcev podpore določeni kandidatki z očitno odkrito podporo Vlade Republike Slovenije?

Jelka Godec, poslanka