Zaprtje finančne konstrukcije ostaja izziv za vlado Marjana Šarca

Včeraj, 15. julija 2019, to je prav na peto obletnico ustanovitve Mladinske iniciative za 3. razvojno os, je na Ministrstvu za finance potekal sestanek, katerega tema je bila zaprtje finančne konstrukcije za 3. razvojno os. Za sestanek je zaprosila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, ki se zaveda, da je zaprta finančna konstrukcija še zadnja zelena luč, ki je potrebna za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško.
Kot je koroško delegacijo seznanil minister za finance Andrej Bertoncelj je ta vlada prva, ki je 3. razvojno os na Koroško umestila v nacionalni razvojni program. Pričakujejo potrjen investicijski program s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki je tudi nosilec projekta 3. razvojne osi. Po informacijah državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo, Nine Mauhler, bi naj bil investicijski program potrjen čez nekaj dni, čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo ta potrjen že junija 2019. Nato bo Ministrstvo za finance podalo mnenje k temu programu, ki bo tudi podlaga za dokončno pripravo poroštvenega zakona za velike infrastrukturne projekte, katerega pa bo v proceduro vložilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Sestanek je pokazal, da so pred vlado in DARS-om strateško pomembne in ključne odločitve za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Vprašanju financiranja se več ni mogoče izmikati, zato bodo vlada, zlasti pa ministrstvi za infrastrukturo in finance ter tudi DARS do jeseni morali poiskati ključ za zaprtje finančne konstrukcije, ki predstavlja zeleno luč za pričetek gradnje hitre ceste na Koroško.
Prisotni so se dogovorili, da se srečajo v začetku jeseni, ko bodo znane podrobnosti investicijskega programa in možne rešitve za zaprtje finančne konstrukcije gradnje 3. razvojne osi.