Začetek gradnje oktobra postaja vse bolj realen

Včeraj ob polnoči se je iztekel rok za oddajo zahtevkov za revizijo odločitve o izbiri izvajalca gradbenih del severnega dela 3. razvojne osi na odseku Gaberke. Ker DARS ni prejel nobenega zahtevka za revizijo, se bi lahko prva gradbena dela na tem odseku pričela že oktobra.

 

DARS do včeraj do polnoči ni prejel nobenega zahtevka za revizijo odločitve o izbiri izvajalca. Če bo pri tem ostalo, bo v prihajajočih dneh sklenjena pogodba z izbranim ponudnikom, to je konzorcij podjetij Kolektor, CGP in VOC Celje. Pogodba je vredna 8,47 milijonov evrov.

Po sklenitvi pogodbe mora izvajalec DARS-u dostaviti bančno garancijo za izvedbo del, poroča STA. Dela pa mora izvajalec zaključiti v roku 14 mesecev od uvedbe v delo. Na odseku Gaberke je med drugim načrtovana gradnja dostopne poti v Premogovnik Velenje, nadvoz in priključek Gaberke in deviacija regionalne ceste Škale – Graška gora – Šmiklavž.

Konec avgusta se je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec ob obisku Koroške opredelil do tega, da je 3. razvojna os smiselna samo v primeru izgradnje do mednarodnega mejnega prehoda Holmec. Znano je, da je že infrastrukturno ministrstvo Alenke Bratušek sprožilo postopke za prostorsko umeščanje odsekov Slovenj Gradec – Dravograd in Dravograd – Holmec, a je pri tem prihajalo do nemalo birokratskih ovir. Postopek umeščanja hitre ceste globlje v regijo bo tako še dolgotrajna naloga aktualne in prihodnjih vlad.