Z novo vlado nadaljevanje sanacije Zgornje Mežiške doline in gradnja 3. razvojne osi

V podpisani Koalicijski pogodbi o sodelovanju v vladi Republike Slovenije  so poleg zavez, ki se dotikajo celotne Slovenije, zapisane tudi posamezne točke, ki so posebej pomembne za Koroško in Korošce. Tako je v poglavju gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika posebej izpostavljeno, da se bo nadaljevala sanacija v Zgornji Mežiški dolini in pospešena gradnja tretje razvojne osi.

Prav prva vlada Janeza Janše je bila tista, ki je sanaciji Mežiške doline namenila posebno pozornost, saj je bil decembra 2007 sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, sanacijski program pa se bo iztekel leta 2022. V tem času pa je bilo za sanacijo okolja v tej dolini predvidenih skupno 13,4 milijona  evrov. V različnih vladah je v nekaterih letih prišlo do posameznih zastojev pri uresničevanju tega progama, seveda pa tudi konec tega obdobja sanacija ne bo končana in bo potrebno nekatere ukrepe na novo premisliti.

Prvi dokument, ki priča o svinčevi rudi na tem območju, je iz leta 1424, sicer pa za uradni začetek rudarjenja velja leto 1665. Posledice te industrije je čutiti tudi dandanes, kajti skozi stoletja se je svinec v tej dolini samo še kopičil. Sanacija tega okolja bo dolgotrajna, nova vlada pa je pri tem pripravljena sodelovati. Svinec je namreč ena najbolj značilnih toksičnih težkih kovin,  še posebno občutljiva na vplive svinca pa je populacija mlajših otrok.

Sicer pa bodo vse koroške občine tudi vesele dviga povprečnine. Za letošnjo proračunsko leto se bo dvignila na 623,96 evra, za prihodnje leto pa na 628,20 evra. Več denarja za občine pa pomeni več možnosti za različne projekte in boljšo kvaliteto življenja.