Vlada razveljavila sklep o ukinitvi ravenskega stanovanjskega podjetja

Vlada je razveljavila sklep o ukinitvi stanovanjskega podjetja Ravne in trboveljskega podjetja Spekter, ki ga je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Marjana Šarca. Podjetji, ki skupno zaposlujeta 48 ljudi in upravljata z okoli 14 tisoč stanovanji, poslujeta z dobičkom, zato se vladi ukinitev ne zdi smiselna.

Vlada Marjana Šarca je v lanskem letu sprejela sklep o ustanovitvi »Medresorske delovne skupina za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu.« S to potezo so želeli ukiniti stanovanjski podjetji z Raven in iz Trbovelj, ki bi v primeru uveljavitve sklepa pristali pod streho republiškega stanovanjskega sklada. Obe družbi bi izgubili status samostojnega pravnega subjekta, najverjetneje bi prišlo tudi do odpuščanj.

Ministrstvo za okolje in prostor je vladi predlagalo ustavitev pripojitve stanovanjskega podjetja Ravne in trboveljskega stanovanjskega podjetja Spekter k stanovanjskemu skladu. Takšna poteza bi imela več negativnih posledic, menijo na ministrstvu, med drugim bi prišlo do močne centralizacije področja, uveljavitev sklepa bi imela tudi negativne socialne in kadrovske posledice. Poleg tega pa obe podjetji poslujeta z dobičkom.

Ravensko stanovanjsko podjetje je v letu 2018 ustvarilo za več kot 2,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 4,6 odstotka več kot leto poprej in za 3,5 odstotka več kot so načrtovali. Celotni dobiček družbe pa je znašal več kot 164 tisoč evrov in je bil v primerjavi z letom prej višji za 18,3 odstotka. Skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz preteklih let znaša bilančni dobiček podjetja več kot 1,1 milijona evrov, kapital podjetja pa se je povečal na 7,2 milijona evrov ali za 2,1 odstotka v primerjavi z letom 2017.

Stanovanjsko podjetje Ravne ima namreč v opravljanju skupno okoli 10 tisoč stanovanj, in s pripojitvijo kot upravnik ne bi bil več sposoben spodbujati energetskih in drugih sanacij. Ob tem se je pojavljalo tudi vprašanje o prihodnosti okoli 30 zaposlenih v Stanovanjskem podjetju Ravne, poleg tega z investicijami v sanacijo blokov omogočajo posle tudi drugim koroškim podjetjem.