Tudi na koroškem delu 3. razvojne osi prihodnji teden začetek del

Predvidoma prihodnji torek, to je 24. avgusta, bodo tudi na koroškem delu trase tretje razvojne osi pričeli z delom, saj bo izbrani izvajalec uveden v delo na sklopu Jenina na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kot je znano je severni del tretje razvojne osi razdeljen na dva odseka: prvi odsek poteka od priključka Šentrupert na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) do priključka Velenje jug, dolžine približno 14 km, in drugi odsek, ki poteka od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, ta odsek pa je dolg 17,5 km.

Dela na koroški trasi bo izvajal izbrani konzorcij družb Pomgrad, Garnol, GGD in Voc Celje in ta sklop je ocenjen 37,38 milijona evrov. Ta dela zajemajo gradnjo trase dela hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. Dars bo dela na sklopu Jenina financiral iz lastnih sredstev, iz naslova zadolževanja in predvidoma tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbeno dovoljenje za dela na sklopu Jenina je postalo pravnomočno 22. junija letos.

Dela na odseku Gaberke potekajo s polno paro, čez teden dni se bo odprlo gradbišče v Slovenj Gradcu, Foto:MOV

Na severnem delu tretje razvojne osi  gradbena dela od oktobra lani potekajo na sklopu Gaberke, področje Jenina pa bo tako drugi sklop, kjer bodo stekla dela.

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI O SEVERNEM DELU TRETJE RAZVOJNE OSI

 • dolžina štiripasovne ceste: 31,5 km,

 • dvopasovne navezovalne ceste: 3,4 km,

 • 8 izvennivojskih priključkov,

 • 5 dvocevnih predorov,

 • 1 enocevni predor,

 • 3 galerije,

 • 4 pokriti vkopi,

 • 26 viaduktov,

 • 15 podvozov in 1 podhod,

 • 11 nadvozov,

 • 8 mostov,

 • obojestransko počivališče tipa 1 (sanitarije, turistične informacije, bife, rekreacija) – počivališči Podgorje vzhod in Podgorje zahod,

 • spremljajoči objekt tipa 2  (bencinski servis, trgovina, bife, sanitarije, turistične informacije) – počivališče Podgora,

 • avtocestna baza.