Povprečne vrednosti svinca v krvi triletnikov letos nižje kot v preteklih letih

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v okviru Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini tudi letos preverjala vsebnosti svinca v krvi otrok. Rezultati so zadovoljivi, pravijo na NIJZ, vrednosti svinca so nižje kot v preteklih letih.

 

“V mesecu juniju smo na NIJZ OE Ravne izvedli odvzem vzorcev krvi  triletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Od 146 vabljenih kandidatov se je odvzema udeležilo 106 otrok. Vzorci krvi so bili odvzeti v laboratorijih ZD Ravne v Mežici, Črni in Ravnah na Koroškem. Laboratorijske analize na vsebnost svinca v krvi so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,” sporočajo iz NIJZ.

V analize je bilo tako vključenih 100 triletnikov iz Zgornje Mežiške doline, med temi so imeli 4 otroci vrednost svinca v krvi 100 mikrogramov oziroma več na liter krvi. Štiri odstotni delež ustreza ciljni vrednosti programa do leta 2022. Vrednosti nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi je imelo 80 otrok, kar pomeni najvišji delež od začetka izvajanja programa.

Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2020 so bile od 11 do 209 µg/l. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 37,9 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 31,9 µg/l, mediana pa 28 µg/l.  Visoke vrednosti (100 µg/l in več) so imeli 4 (4 %) otroci, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 80 otrok (80 %). Izmerjene vrednosti so bile, v primerjavi s predhodnimi leti, nizke.

Povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline so bile v letu 2020 nižje kot v letih pred tem. Delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi (100 µg/l in več) je bil v zadnjih dveh letih najnižji od začetka izvajanja meritev. Primerjava mediane vrednosti svinca v krvi triletnikov in števila triletnikov iz Zgornje Mežiške doline, glede na vrednost svinca v krvi od začetka merjenja, so prikazane na spodnjih grafih.

Vir: NIJZ

Povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline so bile v letu 2020 nižje kot v letih pred tem, še sporočajo iz NIJZ. Delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi (100 µg/l in več) je bil v zadnjih dveh letih najnižji od začetka izvajanja meritev.