330.000 evrov za nove stanovanjske enote CUDV

Za nakup zemljišč za nove stanovanjske enote CUDV Črna na Koroškem država namenja skoraj 330.000 evrov. V nove enote bodo iz CUDV v okviru projekta deinstitucionalizacije preselili 70 stanovalcev.

 

Projekt deinstitucionalizacije je večletni izziv črnjanskega CUDV, s katerim želijo eno veliko institucijo razdeliti na več manjših skupin, z namenom da se uporabnike bolj zbliža z njihovim domačim okoljem in družinami. Uporabnikom se s tem omogoči več samostojnega bivanja in bolj normalno vsakdanje življenje. Zeleno luč za realizacijo tega projekta jim je zdaj dala še država, za odkup zemljišč za 13 stanovanjskih enot, kamor bodo preselili 70 stanovalcev, namenjajo slabih 330 tisoč evrov.

»Manjše stanovanjske skupine so najbolj ustrezen način preselitve ljudi iz zavoda v skupnost. Uporabniki bi se tako lažje vključevali v lokalno okolje, obiskovali razne prireditve v kraju, obiskovali knjižnice, se vključevali v lokalno zdravstveno oskrbo, se včlanili v razna lokalna društva ter se družili z lokalnim prebivalstvom in s tem širili socialne stike,« sporočajo iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na socialnem modelu oviranosti, ki priznava, da ljudje pri svoji izbiri niso omejeni zaradi kakršnih koli lastnosti ali stanja osebe, temveč zaradi družbenega in fizičnega okolja, v katerem živijo. »Ljudje morajo živeti v okoljih, ki jih podpirajo, da sprejemajo neodvisne in samostojne odločitve,« še sporočajo iz ministrstva.