Sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov

Vlada Republike Slovenije je sprejela Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. To pomeni, da bo položnica za povprečno gospodinjstvo nižja za kar cca.35%. Prebivalstvo bo opravičeno plačila prispevka za OVE, omrežnine in trošarine. 

Vlada je sprejela, da bo okoli 710.000 upravičencev prejelo 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka (upokojenci, upravičenci do otroškega dodatka, varstvenega dodatka, dodatka za velike družine, invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči). 

Vsi gospodarski subjekti bodo upravičeni plačila omrežnine za električno energijo.  

Izenačujejo se tudi pravice odjemalcev zemeljskega plina. Etažni lastniki, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, imajo pri nakupu plina vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji, kot jih imajo odjemalci, ki kupujejo plin za lastno rabo.  

Pomoč bodo prejeli tudi kmetje. Za pridobitev sredstev je upravičeno približno 56.000 kmetijskih gospodarstev. Pomoč bo dobilo tudi 11.000 čebelarjev.